PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Čtvrtek 20.06.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Oddělení interního auditu a kontroly [ Oddělení města nebo obce ]

Pracovní náplň

 • zpracovává návrhy plánů interního auditu, které projednává vedoucí oddělení interního auditu a kontroly se starostou města, který tyto plány schvaluje,
 • provádí v rámci své působnosti a oprávnění vlastní kontrolní akce na základě schváleného ročního plánu, ve zvláště odůvodněných případech může na vyžádání starosty města, rady či zastupitelstva města operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán,
 • vykonává působnost města na úseku přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města, tedy interní audit dle zákona o finanční kontrole, kdy se jedná o nezávislou činnost prováděnou zaměstnanci oddělení, organizačně oddělenými od řídících výkonných struktur, přímo podřízenými starostovi města. Zajišťuje a provádí zejména:
  a) finanční audity - ověřování, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
  b) audity systémů - prověřování a hodnocení systémů zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
  c) audity výkonu - zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, zejména pak u příjemců veřejných finančních podpor, na základě písemného pověření kontrolního orgánu,
 • předkládá zprávy na základě svých zjištění z provedených auditů starostovi města s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • podává v souvislosti s výkonem kontroly a interního auditu podněty ke změně, popř. zrušení platných vnitřních řídících aktů,
 • zajišťuje v součinnosti s odbory MěÚ zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za Město Šumperk krajskému úřadu dle zákona o finanční kontrole,
 • zajišťuje konzultační činnosti v orgánu veřejné správy,
 • poskytuje metodickou pomoc na úseku kontroly a interního auditu,
 • vede centrální evidenci stížností došlých na MěÚ a MP, sleduje dodržování termínů a způsob vyřízení, zpracovává zprávy o podaných stížnostech a předkládá je k projednání radě města,
 • vede evidenci právních předpisů Města Šumperka, předkládá schválené právní předpisy k podpisu a provádí zasílání schválených právních předpisů Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Ministerstvu vnitra ČR a příslušným odborům MěÚ a MP,
 • vede evidenci vnitřních opatření MěÚ a starosty města, provádí rozesílání schválených vnitřních opatření odborům MěÚ a MP.


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • další obecně závazné a vnitřními předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti MěÚ a MP.

KONTAKTNÍ ADRESA:

nám. Míru 1
787 70 Šumperk
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:41 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA