PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Neděle 22.09.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

O historii tvrze a založení vsi nám není mnoho známo. Sama ves se výslovně uvádí až k roku 1538. Avšak již roku 1391 Ondřej, Hroch a Beneš z Proseče prodávají svůj majetek v Blikově Lhotě Václavovi z Lukeho. Další písemná zmínka pochází až ze září roku 1415, kdy na stižní list české šlechty proti upálení M.Jana Husa z našeho regionu jsou přivěšeny pečeti i Jaroše a Jana z proseče. V roce 1440 se na sjezdu krajů podepsal i Bohuněk z Proseče. poslední zmínka o tomto šlechtici pochází z roku 1442. Zřejmě ještě v průběhu 15.století byla Proseč odprodána majitelům panství lhotického. Když totiž Jan Trčka z Lípy na a na Lipnici ve své závěti z roku 1538 stanovuje dědice a rozsah svého majetku,zmiňuje se i o celé vsi Proseči s lidmi, s platy a robotami, kterou kopil již jeho otec Buryan Trčka z Lípy od pána Dobrovítského z Újezda a na Lhoticích. K prodeji mohlo dojít zřejmě před rokem 1500.

Tvrz sama zřejmě pochází již z konce 14.století, na což nasvědčuje provedení stavby a drobné nálezy z lokality. Tvrz byla však zřejmě s přilehlým dvorem při odprodeji lipnickému pánu využívána pouze k hospodářským účelům. po ztrátě této funkce byla definitivně opuštěna a započalo její rozebírání na stavební kámen místními obyvateli. Samo kamenné zdivo tvrze nese známky zakouření a žáru, je tedy pravděpodobné, že věž vyhořela. Snad bude nalezeno více o poslední podobě využití věže tvrze před její konečnou proměnou ve zříceninu. Vlastní fotografie z roku 1895 ukazuje vyrovnané vrcholové partie zdiva věže což naznačuje možné upravení snížené stavby a osazení krovu.


Bude tvrz v Proseči u Humpolce zachována?
Tuto otázku si mnozí kladli při návštěvě jedné z cenných kulturních památek Humpolecka - zříceniny panského sídla v Proseči u Humpolce. Objekt, přestože je v katastru nemovitostí zapsán jako hospodářská budova, není prokazatelně již od konce 19.století užíván. Z objektu kdysi panského sídla k němuž náležela ves zbyla pouze část věžovité stavby na mírném pahorku na JV okraji obce. věž má malé rozměry cca 8,5 x 8,4 metrů a současnou maximální výšku cca 5 metrů. V přízemí se dosud zachovaly zbytky vstupního otvoru s relikty dvojité dveřní závory a střílnové okno na protilehlé straně. Ještě na jaře 2001 byl stav objektu žalostný - podkopané obvodové zdivo, zřícené vnitřní stěny vlevo a vpravo od vstupu, rozvolněné koruny a vnitřní prostor zarostlý vegetací, zavalený sutí a skládkou odpadků, v destrukcích byla i tři nároží, kde kdysi místní zřejmě těžili kámen na okolní stavby. V roce 2000 se obecní úřad pozastavil nad objektem a odkácel stromy a korunách zdí aby nepoškozovaly dále zbytky stavby.

Na počátku roku 2001 úspěšně Městský úřad v Humpolci inicioval započetí stavební opravy této cenné památky. K jednání se sešli pracovníci státní památkové péče a majitelky objektu a sousedního objektu. Byl zvolen postup oprav a předběžně navržena možnost finančního krytí. Cílem plánované opravy bylo odstranění havarijního stavu a zpomalení procesu stárnutí. Žádost o státní dotaci byla podána na Okresní úřad v Pelhřimově a Státní památkový ústav v Českých Budějovicích. Z rozhodnutí o poskytnutí státní dotace se dočítáme, že provedení konzervačních prací a záchrana torzálních kamenných konstrukcí, které jsou jedinečným dokladem středověkých panských sídel na Pelhřimovsku, je prioritní akcí státní památkové péče při záchraně ohrožených památkových objektů v roce 2001. Na opravy objektu byla přiznána ze dvou zdrojů státních dotací finanční částka ve výši celkem 220.000,-Kč.

Jelikož nebyly známy žádné souvislosti stavby tvrze s okolím, bylo dohodnuto před započetím stavby provedení záchranného archeologického výzkumu. Výzkum byl dotován ze státních prostředků ve výši 30.000,-Kč. Práce prováděla firma ARCHEOS z Prachatic. Byla provedena sondáž na základové zdivo a částečně i v jednom profilu i geofyzikální měření vně věže, které prokázalo přítomnost anomálie na louce východně od objektu - snad zasypaného příkopu. Ze zjištění vyplývá, že na věž tvrze nebyla napojena žádná další stavba. Věž stála zcela samostatně v areálu tvrze. Dle analogií je možno předpokládat původní výšku kamenné části tvrze minimálně na 10metrů. Nalezené drobné keramické předměty při výzkumu pochází z 15.století. Průzkum objektu a jeho okolí bude v případě získání dotace dokončen v roce 2002.
První část stavebních prací na základě výběrového řízení prováděla firma Tomáš Bělohlav - RANEP, Pardubice. Při svépomocných pracech na odklizení sutin z nitra věže a vnějších nároží pomáhali majitelům dobrovolníci ze správy hradu Orlíka. Po vyčistění bylo zjištěno, že stav objektu je daleko horší a vyžádá si zvýšené náklady. Stavební práce v roce 2001 tak byly rozvrženy na opravu základového a předzákladového zdiva a doplnění vypadlých nároží a vstupního otvoru.

Nákladem Obce Proseč byla u Božích muk zřízena informační tabule s popisem historie objektu.

V případě získání státní dotace na opravy památek v roce 2002 budou práce na objektu pokračovat na opravách korun zdiva. Zájmem obce Proseč je po opravách i jeho zpřístupnění veřejnosti.

Naše poděkování patří pracovnicím Muzea Dr.Aleše Hrdličky, které nám vyšli vstříc při dohledávání podkladů o zřícenině tvrze. Byl tak v archivu muzea nalezen štoček na výrobu obrázku - fotografie tvrze v knize G.Koblihy z roku 1896 v pohledu od severozápadu, a dále negativ fotografie J.Krčila z počátku 20.století od jihovýchodu. Obě fotografie tak napomohly k získání informací o podobě objektu na přelomu 19. a 20.století a vlastnímu návrhu stavební opravy tvrze.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.10.2004 v 22:24 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA