PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Středa 16.10.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní památka Anenský vrch

Základní údaje
Vrcholová plošina a severní svahy Anenského vrchu (kóta 267,6) asi 1 km jižně až jihojihozápadně Bavor
Katastrální území: Bavory
Rozloha: 0,59 ha
Nadmořská výška: 242-268 m
Zřízena: vyhláška ONV v Břeclavi č. II/1206 z 9. 10. 1986

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Stepní lada s roztroušenými křovinami a výskytem chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Návrší tvoří flyšová facie ždánicko-hustopečského souvrství s polohami rozvětralých slepenců a pískovců.

Rostlinstvo a květena
Stepní lada v pokročilém stadiu sukcese, s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami, zejména na bývalých mezích, představují polopřírodní enklávu uprostřed zemědělských pozemků.
Na lokalitě bylo v letech 1992-1996 zjištěno 102 druhy cévnatých rostlin, mezi nimi 6 zvláště chráněných druhů, a to hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojaká a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Vzhledem k charakteru biotopu převažují stepní a křovinné druhy. Byl zaznamenán výrazný nárůst početních stavů křepelek polních, pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská i pěnice hnědokřídlá, strnad luční, bramborníček černohlavý a skřivan polní.
V malakoufauně převažují xerotermofilní druhy Truncatellina cylindrica a Granaria frumentum, významná je i přítomnost terikolních mladých přistěhovalců z jižní Evropy - Cecilioides acicula a Oxychilus inopinatus.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není hospodářsky využívána. Jisté ohrožení představuje ruderalizace způsobená mj. zemědělským hospodařením na sousedních pozemcích. Jako vhodný cílový ochranářský režim se jeví občasné kosení nebo pastva spojená s odstraňováním keřů. V sousedství se nacházejí několikaleté úhory, jejichž sukcesi by bylo možné ovlivnit žádoucím směrem a usilovat o jejich připojení k chráněnému území.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:52 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA