PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Sobota 13.04.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY sdružení Beskydy - Valašsko, regionální agentury cestovního ruchu

konané v Aule - zasedacím a prezentačním sálu Městského úřadu v Novém Jičíně dne 24. června 2005 v 9.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Na jednání valné hromady bylo přítomno 13 členů ze 17, což je 76 %.
Valná hromada je schopna schvalovat jakékoliv usnesení.
1. Zahájení jednání
Jednání zahájil Ing. Stanislav Bartoň.
Přivítal hosty valné hromady a představil nově zrekonstruovanou Aulu Městského úřadu v Novém Jičíně.
Jednání vedl Ing. Stanislav Bartoň.
Předseda představenstva navrhl, aby se jednání valné hromady řídilo programem, který byl uveden v pozvánkách:
1. Úvod
2. Zpráva o činnosti sdružení
3. Informace o majetku sdružení
4. Stav plnění rozpočtu
5. Informace o realizovaném grantu Phare 2000 a jeho využití
6. Jednání o možné transformaci Obecně prospěšnou společnost
7. Ostatní diskuse
Hlasování: program schválen v počtu 11 hlasů pro. (dva členové se dostavili po hlasování)
Jako ověřovatele zápisu byli navržení Ing. Jan Socha a Mgr. Zdeněk Krajčír.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan SOCHA Schváleno 13 hlasů pro
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR Schváleno 13 hlasů pro
2. Zpráva o činnosti agentury
Zprávu o činnosti agentury přednesl výkonný ředitel Ing. Ladislav Hollý.
Beskydy - Valašsko, racr absolvovalo 2 kontroly ze strany státní zprávy
- Kontrola na činnost cestovní agentury - kontrolu prováděl Živnostenský úřad Nový Jičín - (Agentura Beskydy-Valašsko má živnostenské oprávnění). Kontrola nezjistila nedostatky v provozu malé organizace, ani nedostatky ve využití živnostenského oprávnění.
- Kontrola OSSZ - na provoz malé organizace, jak plníme úkoly malé organizace - nebyly zjištěny nedostatky.
Veletrhy 2005
V roce 2005 sdružení vystavovalo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu GO a REGION TOUR BRNO, HOLIDAY WORLD PRAHA, DOVOLENÁ A REGION OSTRAVA a letos i na Veletrhu v Olomouci.
Mimo Olomouce byly postaveny vždy dvě expozice - Moravskoslezská a Zlínská. Obě prezentace byly součástí expozic Moravskoslezského a Zlínského kraje. Na Moravskoslezském kraji byly použity prvky KOTIS.
Všechny veletrhy byly veřejností ohodnoceny kladně. A také všichni členové, se kterými agentura spolupracuje, byli spokojeni.
Turistické noviny BESKYDY TOURIST INFO
Po úspěšném zimním čísle novin vydala agentura společně s Beskydským a Jablunkovským informačním centrem letní číslo turistických novin Beskydy Tourist Info v nákladu 30.000 kusů, formát A4 s ořezem, barva 4/4. Letní noviny byly zaměřeny na Architekturu v Beskydech a Pobeskydí.Tyto noviny bychom chtěli vydávat pravidelně.
Výroba webů pro členy i nečleny Beskydy-Valašsko
Pro Czech Tourism vyrobeno 44 webů pro turistické oblasti ČR a 15 webů pro turistické regiony ČR.
Realizace projektu katalogu KUDY Z NUDY. Projektu Výstaviště Černá Louka. Projektu Mikroregionu Rožnovsko. Informační systém města Frenštát pod Radhoštěm.
Grant Phare 2000
Veškerá technika z grantu byla použita na veletrzích a výstavách. Technika je zapůjčována členům i nečlenům Beskydy-Valašsko a je k dispozici.
Podíleli jsme se na Grantu Kotis
Na Moravskoslezském kraji je 15 kiosků, z nichž většinu spravuje agentura Beskydy-Valašsko (např. město Krnov, Karlova Studánka).
Realizované kiosky:
1 kiosek na Městském úřadu Nový Jičín
2 kiosek na letišti v Mošnově v odletové hale
3 kiosek na letišti v Mošnově v příletové hale
Nerealizované kiosky:
1 kiosek - město Kopřivnice
2 kiosek - město Frenštát pod Radhoštěm

Spolupráce s Regionem Poodří - Vytvořit Informační systém na CD, DVD.
Spolupráce s Euroregionem Bílé Karpaty - poslali příspěvek do letních novin.
Další činnosti Beskydy-Valašsko vydalo Průvodce Valašským Meziříčím. Spolupracujeme na tisku skládaček a vizitek.
Agentura spolupracuje s VOŠ GOODWILL a SSOŠ Nový Jičín, kdy žáci této školy pomáhali na veletrzích a výstavách 2005.
Internetové služby Beskydy-Valašsko vytváří Informační systémy např. pro Baťův kanál, Staré Hamry atd.
Ing. Stanislav Bartoň podal návrh na usnesení:
Tato valná hromada bude hlasovat dle stanov systémem jeden společník = jeden hlas.
Hlasování: 13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Návrh byl valnou hromadou schválen.
Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu výkonného ředitele Beskydy-Valašsko, regionální agentury cestovního ruchu o činnosti sdružení od poslední valné hromady.
Hlasování: 13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.
3. Informace o majetku sdružení
Informace o majetku sdružení představil Ing. Ladislav Hollý.
Majetek sdružení tvoří z 99 % majetek z grantu Phare. Majetek je úplný a je inventarizován. Technika grantu je používání a zapůjčována pro různé akce, výstavy atd.
Ing. Socha: Jestli je sepsáno jaký je majetek grantu Phare a jaká je hodnota majetku?
Ing. Hollý: Dodá přesný seznam (celou inventární sestavu) grantu Phare.
Návrh: VH schvaluje Informaci majetku sdružení?
Hlasování:
13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Návrh byl valnou hromadou schválen.
4. Stav plnění rozpočtu
Rozbor hospodaření za pololetí 2005 - členové Beskydy-Valašsko dostali 4 upravené tabulky i s komentářem.
Otázky na Ing. Mattiviho, ohledně rozpočtu na pololetí 2005, nebyly žádné.

Příprava prezentace na rok 2006
Podle stanov článku 5 bodu 1.
Ing. Bartoň: Připomínky k tabulce číslo 3; návrh rozpočtu na rok 2006?
Ing. Socha: 1.) Jestliže nás grant Phare 2000 zatíží a jsou s nim problémy, proč není v žádné tabulce nic uvedeno?
Ing. Mattivi: Pokud se podaří naplnit příjem z prezentační techniky a tisk propagačních materiálů, který je plánován a je schválen minulou valnou hromadou, tak bude rozpočet vyrovnán.
Pokud se toto nepodaří, Beskydy-Valašsko požádá město Nový Jičín o zaplacení členského příspěvku dříve a tím bude rozpočet srovnán.

Ing. Socha: 2.) Zdali jsou náklady na noviny Beskydy Tourist Info uvedeny v některé tabulce nebo jestli šly náklady z jiných zdrojů?
Ing. Hollý: Náklady na noviny nejsou uvedeny v tabulkách. Jednotlivé města a obce byly oslovovány a žádány o pomoc konkrétních částek a dále byly uzavřeny komerční smlouvy na reklamy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2006 ve výši členských příspěvků dle přílohy 3.
Hlasování:
13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.

RNDr. Mikušek: Nejvyšší příspěvek IC činí 50.000,- Kč.
Návrh: Zvážit tuto částku a nějakým způsobem ponížit. Pro Beskydy-Valašsko to může mít pozitivní význam v tom, že čím více budeme s IC spolupracovat, tím více informací nám bude k dispozici do novin atd.
Jedná se o IC jejichž města nejsou členy Beskydy-Valašsko.

Usnesení: Valná hromada ukládá představenstvu a výkonnému řediteli zpracovat návrh na úpravu členského příspěvku a na stanovení formy členství informačních center jejíchž město není členem sdružení.
Hlasování:
13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.
5. Informace o realizovaném grantu Phare 2000 a jeho využití
Informace o realizovaném grantu Phare 2000 přednesl Ing. Ladislav Hollý.
Majetek je rozdělen na 3 skupiny:
1) technika prezentační - rámy, desky
2) prezentační technika elektronická - plazma, plazmové monitory, výpočetní technika atd.
3) motorové vozidlo

Všechna tato technika je k dispozici jak členům tak i nečlenům agentury Beskydy-Valašsko.

Usnesení: Valná hromada bere bod 5 na vědomí.
6. Jednání o možné transformaci sdružení na Obecně prospěšnou společnost
Ing. Stanislav Bartoň:
Text o možné transformaci sdružení na Obecně prospěšnou společnost je uveden ve zprávě o činnosti.
Agentura Beskydy-Valašsko se chce změnit tak, aby vyhovovala grantům a aby u nich uspěla co nejlepší formou, za co nejlepších finančních prostředků.
Jestliže se agentura rozhodne změnit statut, musí se toto projednat v zastupitelstvech, kterých se musí zúčastnit nejen výkonný ředitel, ale také jednotliví členové zastupitelstva obcí a měst. Musí se shodnout všichni společníci.
RNDr.. Mikušek - Návrh: Představenstvo dostane za úkol do září 2005 vypracovat nový návrh stanov, který bude zaslán všem členům. Ti se následně vyjádří, tak aby zastupitelstva nebo statutární orgány společníků mohli do konce roku provést schválení těchto stanov.

Usnesení: Valná hromada ukládá představenstvu a výkonnému řediteli provést posouzení dosavadního statutu sdružení a připravit návrh na možnou změnu právního statutu, tak aby Beskydy-Valašsko, racr byly úspěšné při Grantových řízeních.
K této změně statutu připravit nové stanovy na odpovídající právní subjekty.
Termín:
do 15. října 2005.
Zodpovědnost: Předseda představenstva Ing. Stanislav Bartoň a výkonný ředitel Ing. Ladislav Hollý.
Hlasování: 13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.

Připomínka: Obecně prospěšná společnost se registruje na Krajském úřadu. Lze Obecně prospěšnou společnost zaregistrovat u 2 Krajských úřadů, jestliže vykonává činnost na území dvou krajů?

Prezentace na Mikroregionu Rožnovsko
Ing. Bartoň: Zdali by stálo zato, abychom měli tyto celky jako plnoprávné společníky nebo by bylo lépe kdybychom jim vytvořili určitý statut přidruženého člena, který by nebyl plnohodnotný, protože v této chvíli by i přidružený člen měl asi jiné finanční příspěvky do naší kasy?
Mgr. Pernický: Stanovy upravit pro statut přidruženého člena, protože i v Mikroregionu jsou obce, které jsou již členy Beskydy-Valašsko. Člen, který bude přes Mikroregion, aby měl práva omezená.
Ing. Socha: Tento návrh se nezamlouvá. Členové Beskydy-Valašsko vystoupí a vstoupí přes jiný subjekt.
RNDr. Mikušek: Najít systém, aby byly zaregistrovány i malé obce i když často nemají co nabídnout.
Mgr. Gross: O mikroregiony stojí, je pro zaregistrování malých obcí.
Ing. Bartoň: Návrh - Nenabízet plnohodnotné členství pro IC, města a obce, ale pouze individuální smlouvu, ze které vyplývá, že jestliže chtějí naše činnosti a smlouví se s námi na 1 - 3 roky je to pro ně výhodnější (levnější) než kdyby se ucházeli individuálně.
Pro Mikroregiony použít stejný model individuální smlouvy.
V rámci našeho území podchytit činnosti dalších subjektů.

Usnesení: Město Rožnov pod Radhoštěm připraví návrh na členství Dobrovolných svazků obcí do 15 října 2005.
Hlasování:
13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.

Představenstvo projedná a zváží návrhy předložené městem Rožnov pod Radhoštěm.
7. Ostatní diskuse
Mgr. Pernický - Informace: Valašsko-Meziříčsko-Kelečsko vystoupilo se sdružení obcí Bílé Karpaty a projevilo zájem o členství v Beskydy-Valašsko s tím, že příspěvek ve výši 15.000,- Kč by investovalo do agentury Beskydy-Valašsko.

Hodnocení
Usnesení: Valná hromada schvaluje plat výkonného ředitele ve výši 23.000,- Kč a ukládá představenstvu zařadit do svého programu hodnocení výkonného ředitele jako trvalý bod valných hromad.
Ing. Mattivi: úkol - vyhodnocení patřičného platového výměru a dokumentu.

Hlasování: 13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.

Ing. Socha:
1. Jestliže se výkonnému řediteli zvýši plat změní se výše rozpočtu.
2. Navrhuje mimořádnou odměnu výkonnému řediteli ve výši 10.000,- Kč za pololetí od 01.07.2005.

Ing. Bartoň: Rozpočet se v mzdových prostředkách zvýší, je úkolem ředitele, aby dosáhl v zakázkách zdroje pro jeho výplatu.

Usnesení: Schválit mimořádnou odměnu řediteli ve výši 10.000,- Kč za I. pololetí.
Hlasování:
13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.
Těžba dolů na území obce Trojanovice
Diskusi zahájil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Ing. Pavel Orlík.

OKD plánuje průzkumnou ražbu, která spočívá ve vyhloubení důlního díla v hloubce 1 km a délce 1 km s profilem 14 km2.
Na toto důlní dílo získali rozhodnutí od Obvodního Báňského úřadu v Ostravě, kde jsme se odvolávali, avšak odvolání nám bylo zasláno zpět.

Usnesení: Znova zaslat dopis s nesouhlasem těžby uhlí v CHKO Beskydy na území obce Trojanovice na kraj, Ministerstvo životního prostředí, Obvodní Báňský úřad, Český Báňský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh nesouhlasu: Beskydy-Valašsko, racr zásadně nesouhlasí s plánovaným průzkumným dílem v hloubce 1 km s délkou 1 km, neboť v tom vidíme začátek těžby a následný průmysl.
Zdůraznit rozpor, že těžba uhlí je proti zájmu celého regionu, protože nebude se těžit v Trojanovicích, ale v CHKO Beskydy.


Mgr. Krajčír: návrh, aby se nesouhlas zaslal i na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
P. Vít: návrh, aby představenstvo naformulovalo nesouhlas a rozhodlo, kde všude tento nesouhlas s těžbou uhlí zaslat.

Usnesení: Obnovit protest proti těžbě uhlí v Beskydech a zaslat ho na správná místa.
Hlasování: 13 Pro 0 Proti 0 Zdrželo
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno.
Závěr
Ing. Stanislav Bartoň poděkoval za účast a rozloučil se s přítomnými členy Beskydy-Valašsko, racr a poděkoval výkonnému řediteli za vykonanou práci.
Zapsala: Veronika Schindlerová
Zápis ověřili:
Ing. Jan SOCHA
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 24.01.2006 v 13:18 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA