PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pátek 24.05.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.12.2002

Obec Šilheřovice

Přítomno : 14 členů ZO, oml. Mgr. M. Niedermeierová
Zapisovatelka : S. Gromnicová

1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. Program jednání :

1. Zahájení, určení zapisovatele, usnášeníschopnost /starostka/
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání /předkložila starostka/
5. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání /předklpředložil předseda Kontr. výboru/
5.a Zpráva o práci Rady obce /předložila za RO starostka/
6. Návrh na prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR /předkložila za RO starostka/
7. Návrh na prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 jedinému zájemci /předložil za RO místostarosta/
8. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva /předložila za RO starostka/
9. Organizační řád orgánů obce /předkládá za RO starostka/
10. Rozpočet na rok 2003 /předložila za RO starostka/
11. Diskuze
12. Usnesení zasedání /předložila předsedkyně návrhové komise/
13. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu :Ing : S. Lipinský, Ing. M. Čecháček
1.3. návrhovou komisi ve složení : J.Čecháček, Mgr. S. Žvaková, E. Janoš
1.4 prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú. Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR za odhadní cenu .
1.5 prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 za cenu dle znaleckého posudku.
1.6. stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle článku 15 Organizačního řádu orgánu obce Šilheřovice, schváleného dne 27.12.2002.
1.7. Organizační řád orgánů obce Šilheřovice.
1.8. variantu "C" Rozpočtu obce Šilheřovice na rok 2003 s těmito úpravami :
* navýšení příjmů o 300.000 Kč (za prodej parcel 1713/13 a 1713/14), za vodné o 90 000 Kč, za pronájem hrobových míst o 45.000 Kč, z místních poplatků o 50.000 Kč a kapitoly "Rezervy " o skutečný zůstatek na účtu k 31.12.2002.
* navýšení výdajů o 50.000 Kč na dotaci TJ, na 5.000 Kč dotaci Svazu včelařů, na neinvestiční náklady na žáky ZŠ o 50.000 Kč
* převést do rezervy náklady na plynofikaci knihovny ve výši 50.000 Kč, osvětlení před Obecním úřadem ve výši 30.000 Kč, náklady na nákup malého traktoru ve výši 75.000 Kč
* ponížit příjmy o 200.000 Kč (prodej Juliánka).

2. Zastupitelstvo obce ukládá :

2.1 Radě obce dopracovat návrh rozpočtu dle schválených úprav a doplnění na zasedání ZO dne 27.12.2002
2.2 Starostce obce předat Organizační řád orgánů obce všem zaměstnancům, členům ZO, Základní škole a orgánům obce.
2.3 Radě obce zajistit zpracování Smlouvy o budoucí smlouvě na prodej umělé vodní nádrže "Juliánka".

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1 starostku obce podepsat Kupní smlouvu dle bodu 1.4. usnesení

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. přednesenou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 bez připomínek.
4.2. přednesenou zprávu o práci Rady obce v měsíci prosinci 2002 bez připomínek

Mgr. Ludmila Janoschová
starostka obce

Karel Machala
místostrosta obce

Podpis členů návrhové komise pro usnesení :

......... ........... ..........

V Šilheřovicích, 27.12.2002


 
Zveřejněno 11.02.2003 v 08:44 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA