PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Úterý 26.05.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 na obecním úřadě v Šilheřovicích

Obec Šilheřovice

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. navržený program zasedání zastupitelstva :

1. Zahájení, určení zapisovatele,usnášeníschopnost
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Návrh na prodej parcely č. 1715/9 Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. Návrh Rady Sdružení obcí H-P-S na prodej plynárenského zařízení
7. Rozpočtové úpravy na rok 2002
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2003
9. Rozpočet Sdružení obcí na rok 2003
10. Žádost TJ NH Ostrava o příspěvek na opravu zdi
11. Organizační řád orgánů obce
12. Zánik Sdružení obcí Moravskoslezského kraje
13. Informace z jednání Rady obce
_ Schválení dotace ve výši 15.000 Kč TJ Sokol Šilheřovice na zakoupení dresů
_ Žádost o vydání zákazu parkování osobních aut na ulici Zahradní
_ Oprava schodiště v budově č.p. 210
_ Prodloužení pronájmu obecní komunikace 1685 a 1309 Českým lesům, s.p. Hradec Králové
_ Žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka"
_ Inventarizace obecního majetku
_ Nástupiště u zastávky "Ricka"
14. Diskuze
15. Usnesení zasedání
16. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu : Mgr. M. Niedermeierová, R. Smolka

1.3. návrhovou komisi pro usnesení : J. Šeligová, J. Křesťan, K. Matuška

1.4. prodej parcely 1715/9 o výměře 73 m2 , oddělené z pozemku p.č. 1349 dle geometrického plánu č. 03 60 - 001/2002 za kupní cenu 13.140 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56

1.5. prodej plynárenského zařízení, které je vlastnictví Sdružení obcí H-P-S za nabídkovou cenu 40 000 000 Kč za plošnou plynofikaci a regulačních stanic za 50% stavebních nákladů Severomoravské plynárenské,a.s.

1.6. předložený návrh na rozpočtové úpravy pro rok 2002 (příl.č. 1).

1.7. návrh rozpočtu Sdružení obcí H-P-S na rok 2003 zveřejněný na úřední desce (příl. č. 2).

1.8. příspěvek na opravu zámecké zdi Tělovýchovné jednotě Nové hutě Ostrava ve výši 26 040 Kč s podmínkou doložení vyúčtování.

1.9. zánik sdružení obcí Moravskoslezského kraje

2. Zastupitelstvo obce pověřuje :

starostku obce k podepsání kupní smlouvy dle bodu č. 1.1.

3. Zastupitelstvo obce zvolilo :

do funkce člena Finančního výboru Ing. Martina Čecháčka

4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

předložený návrh Organizačního řádu.

5. Zastupitelstvo obce ukládá :

5.1. starostce obce zveřejnit doporučený návrh rozpočtu na rok 2003 na 15 dní na úřední desce.
5.2. Radě obce dopracovat v návrhu Organizačního řádu v články 9 a 15.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. předložené 3 varianty návrhů rozpočtu na rok 2003.
4.2. informaci o zvýšení nákupní ceny vody.
4.3. schválení dotace Radou obce Tělovýchovné jednotě Sokol 15.000 Kč na nákup dresů.
4.4. informaci o nutnosti opravy schodiště v budově č. 210.
4.5. prodloužení nájmu obecní komunikace Českým lesům,s.p. Hradec Králové.
4.6. žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka".

V Šilheřovicích, 2. 12. 2002

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r
starostka obce

Karel Machala, v.r.
starostka obce

Zveřejněno 11.02.2003 v 08:53 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
      TURISTIKA