PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pátek 19.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Má být ATIC nezávislou cechovní organizací, nebo organizací cechovního typu?

Hned ve druhé kapitole (II.) nově navrhovaných stanov ATIC je věta: ATIC je nezávislá cechovní organizace......, oproti původnímu znění .....organizace cechovního typu.....
Vážení kolegové,
na jednání členského fóra Aticu před dvěma roky v Jihlavě jsem byl zvolen do Rady ATICu za Moravskoslezský kraj, tehdy ještě severní Moravu. Tuto "funkci" jsem přijal zkušebně na 1 rok, ale tak už se stalo, že z toho byly roky dva.

Asociaci máme takovou jakou si ji sami uděláme, mnoho věcí se podařilo, ale kriticky přiznám, že mnoho také ne, a fungování a stav Asociace rozhodně není podle mých představ. Ostatně "za málo peněz málo muziky"- příspěvky jsou vcelku lidové.

Jak jste se jistě dozvěděli z mejlů od naši kolegyně Nadi Jahodové, opouští letos svou funkci, tak-že nadcházející členské fórum bude zřejmě především o tom kdo nebo co za Naďu.

Jsem toho názoru, že vhodný výběr kvalitního člověka, který bude zabezpečovat chod ATICu (tedy sekretáře) je to nejdůležitější co nejvíce ovlivní další existenci, váhu a chod naší Asociace.

Dalším, neméně důležitým bodem, který se na členském fóru bude projednávat, je úprava stanov ATICu. Mejlem jste určitě obdrželi návrh nových stanov. Kromě toho, že jsou, na moje gusto, poněkud dlouhé a poměrně komplikované (ale budiž) obsahují jednu, délkou poměrně nevýraznou, ale svým obsahem významnou změnu. Hned ve druhé kapitole (II.) je věta: ATIC je nezávislá cechovní organizace......, oproti původnímu znění .....organizace cechovního typu..... Nevím jak kdo, ale já si představuji pod pojmem cechovní organizace zcela něco jiného než Asociaci turistických informačních center. Navíc si je třeba uvědomit, že členem ATICu jsou mnohdy informační centra která jsou součástí městských či obecních úřadů, a vyvstává tedy otázka zda městský či obecní úřad může nebo má být členem cechu - cechovní organizace, jsem toho názoru že nikoliv.

Proč se ale tak rozepisuji a "otravuju" své kolegy. Z pracovních důvodů se nemohu členského fóra zúčastnit, a proto si Vás dovoluji upozornit na několik "záludností".
S pozdravem

Petr Kolčárek
ředitel
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek
regionální agentura pro informace a služby cestovního ruchu
Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek
kolcarek@beskydy-info.cz
Tel.: 558 435 765, 603 264 058

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 4 názory)


23.10.2002 v 09:54Ing. Ladislav Hollý

ZHODNOCENÍ:

Děkuji všem diskutujícím za jejich názory.

Toto diskusní fórum mělo velký význam, neboť názory zde zveřejněné objasnily členům A.T.I.C. problematiku CECHU.

Členské fórum drtivou většinou hlasů ROZHODLO, aby A.T.I.C. B Y L nadále cechem.

Děkuji všem kteří diskutovali, i těm, kteří diskusi sledovali


16.10.2002 v 19:36Luděk Šorm, IC Pardubice

Jenom stručně:
ad 1) Podle mne se všechny ostatní "důležitějsí" problémy odvíjejí od toho, zda chceme být regulerní profesní organizací (cechem) nebo jakýmsi zájmovým spolkem lidí, kteří se pouze čas od času rádi vidí.

ad 2) Je tedy vhodné, aby obec podnikala?

ad 3) Informační centra budou mít takové postavení, jaké si vybudují. Podle mne jde o to, zda ATIC takové ambice má mít nebo zda na ně rezignuje. Bude-li navrhovat a prosazovat nějaké řešení z pozice cechu, bude mít nepochybně větší váhu než jako zájmové sdružení. Nyní je nepochybně velkým problémem míra aktivity jednotlivých členů vůči ATICu. Pokud i nadále ATIC zůstane v půli cesty a nebude cechem, také já omezím svoji aktivitu. Na zábavu - byť v dobré společnosti kolegů z ostatních IC - nemám tolik času a financí jako pro "své" živnostenské společenstvo.

ad 4) Můžeš mě obdivovat... Zisk je pro podnikatele asi stejnou nutností jako mzda pro zaměstnance. V tom není filozofického rozdílu. Rád dělám práci, která mě baví a musí uživit mne i moje spolupracovníky. Se službou bezplatného poskytování informací jsou náklady a je prakticky jedno, jakou má poskytovatel služby právní subjektivitu. Veřejná služba (tj. služba poskytovaná zdarma) by měla být vždy hrazena z veřejných zdrojů - bez ohledu na to, zda v konečném důsledku jejich podstatná část skončí ve výplatě na soukromém kontě zaměstnance městského úřadu a nebo soukromého podnikatele. Jde jenom o to, aby rozsah, kvalita a obsah poskytované služby odpovídaly společenské objednávce (obvyklé ceně či nákladům). A pokud takovou službu dělají soukromníci (se "ziskem") výrazně levněji než neziskové organizace, je to jistě nenormální.

ad pojmy) Nejsme v rozporu. Jde jen o to, zda je bezplatné poskytování informací činností hlavní nebo doplňkovou. Jsem toho názoru, že provozovna, kde není hlavním předmětem činnosti bezplatné poskytování informací by se neměla nazývat informačním centrem, ale třeba "turistickým servisem", "zprostředkovatelnou ubytování" nebo "prodejnou vstupenek či suvenýrů". Nějaké bezplatné informace jistě turista získá i u taxikáře nebo v cukrárně či u řezníka. Tam všude ale je taková činnost činností doplňkovou, a proto obvykle nebývá ani označována jako informační centrum. Pokud někdo si na provozovnu vyvěsí "i" a označuje se jako informační centrum, a přitom informační službu provozuje pouze jako doplňkovou záležitost k prodeji např. suvenýrů v hlavní činnosti, pak je to dle mého názoru klamavá reklama. Jak víš, dnes o sobě kdokoliv může prohlásit, že je turistickým informačním centrem bez ohledu na to, zda takovou činnost vůbec provozuje, třeba doplňkově (a to nejenom jako svoji činnost hlavní). Divím se, Petře, že Ti to nevadí a že to nechceš řešit.... V konečném důsledku to škodí nám všem a turistickému ruchu v České republice.


16.10.2002 v 08:47Petr Kolčárek

Pár připomínek k příspěvku Luďka Šorma. (doufám že zde nebudeme diskutovat jen my dva)
1. Jsem přesvědčen, že Asociace potřebuje v současné a nejbližší době vyřešit spoustu jiných, dle mého, nepoměrně podstatnějších věcí než je otázka zda "cech" ano či ne.

2. Ve svém příspěvku jsem vůbec nediskutoval o tom, zda z právního hlediska, může či nemůže být obec členem "živnostenského společenství". Pouze šlo o to zda to je vhodné. Ostatně jiný právní rozbor zcela jistě ukáže, že obec nemůže být členem takových to cechů.

3. Nejsem si jist, ve vztahu k bodu č.1, že ATIC je schopna, teď vyjmenuju téměř všechny důvody obsaženy v úvodu příspěvku kolegy Luďka Šorma. Tedy je opravdu schopna; Pečovat o to aby členové ATIC poskytovali kvalitní služby dle dohodnutých pravidel a ........? Je schopna poskytnout ochranu proti nekalé konkurenci? Jsem přesvědčen že, v současné době, nikoliv, a není podstatné jestli bude či nebude cechem, prostě činnost ATICu by musela být na takové úrovni, aby si vydobyla svou vážnost a důležitost.

4. A jsem u posledního bodu. Chceš snad Luďku tvrdit, že Ty jakožto podnikatel a provozovatel pardubického IC, neprovozuješ svoji živnost za účelem zisku? Je-li tomu tak, v tom případě Tě obdivuju. A dále si pleteš pojmy!!! ATIC je celým názvem "ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER" s důrazem na "turistických" nikoliv pouze "informačních center". Rozhodně, u takového to TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA nejde pouze o bezplatné poskytování informací, i když určitý objem takových-to zde je. Turista, který přijde do IC (turistického) chce i další služby o jejichž bezplatnosti nemůže být ani řeč. (rezervace či zajištění ubytování, prodej map, vstupenek, jízdenek, suvenýrů apod.)

Petr Kolčárek
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek
kolcarek@beskydy-info.cz


14.10.2002 v 11:59Luděk Šorm, IC Pardubice

Srdečně zdravím a rád se zapojuji do diskuse, protože jsem zastáncem pojetí Asociace jako profesního cechu informačních center. Cechu, který bude pečovat o to, aby jeho členové poskytovali kvalitní služby dle dohodnutých pravidel a standardů, a přitom aby těmto členům poskytoval ochranu např. proti nekalé konkurenci (např. pokud někdo není informačním centrem, ale vydává se za něj,...) a aby pomáhal zlepšovat podmínky činnosti informačních center v této republice. To je vlastní obsah slova "cech" tak, jak je známo již od středověku.

Český právní řád podle mých informací tento pojem nepoužívá. V § 69 živnostenského zákona se v podobném smyslu používá termín "živnostenská společenstva", přičemž jejich právní podstata se odvíjí od občanského zákoníku (stejně jako v případě A.T.I.C. ČR).

Ověřoval jsem si, že dokonce i města a obce se mohou stávat členy živnostenských společenstev, protože jim to žádný zákon nezakazuje a protože i města a obce mnohdy provozují živnosti na základě živnostenských listů (tzn. za účelem dosažení zisku)!

Hlavním předmětem činnosti informačního centra nepochybně není dosažení zisku, ale bezplatné poskytování informací (tzn. veřejná služba). Proto mi připadá vhodnější používat pojem "cech" namísto pojmu "živnostenské společenstvo", ačkoliv by to bylo pevněji ukotveno v právním řádu ČR.


Zveřejněno 14.10.2002 v 10:50 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA